Taulukko 1.

SSRI-lääkkeiden aiheuttamia haittavaikutuksia:


Ruuansulatuskanavan häiriöt (pahoinvointi, oksentelu, vatsan kivut ja toimintahäiriöt)

Keskushermostolliset haittavaikutukset (kiihtyneisyys, ahdistuneisuus, unettomuus, maaninen oireilu, hermostuneisuus)

Unihäiriöt

Väsymys/heikotus/apaattisuus

Ihoreaktiot (ihottuma)

Painon nousu/lasku

Seksuaalitoimintojen häiriöt

Neurologiset vaikutukset (extrapyramidaalioireet)

Heikentynyt kognitiivinen/psykomotorinen suorituskyky

Lääkehoidon lopettamista seuraavat reaktiot

Lääkeinteraktiot


(Goldstein 1998)
 
 
 

Taulukko 2.

SSRI-lääkkeiden vaikutus maksan sytokromaalisiin P450 (CYP450) isoentsyymeihin

(substraattina ja/tai estäjänä)
 

 
SSRI 1AC 2C 2D6 3A4

Fluoksetiini
 
0 ++
 ++++(++++)  
++(++)
 
Sertraliini 
 
0
++(++)
+(++)
+(+)
 
Paroksetiini
 
0 0
++++
0
 
Fluvoksamiini
 
++++
++ 0 +++
 
Sitalopraami
 
0 0 0 0

0 = ei tiedossa / ei merkitystä,

+ = vähäinen, ++ = kohtuullinen, +++ = huomattava, ++++ = hyvin huomattava

Suluissa metaboliitin vaikutus.
 

(DeVane 1998)
 

Takaisin