Välkommen till min hemsida!

Choose language:
Finlang flag UK flag Sweden flag Spain flag

Här presenterar jag mig och mina projekt. Nedan kan du finna material om mina olika publikationer angående samhällelig påverkan. Där har jag samlat några aktuella böcker och artiklar som jag varit med att skriva. Projekten har handlat bl.a. om främjandet av hälsa och låginkomsttagarnas situationen samt verksamhet i olika medborgarorganisationer både i Finland och utomlands.

Jag har studerat vid Helsingfors universitet och vid University of Toronto samt York University i Canada. I år 2010 arbetade jag som gästande forskare vid York Universityoch samarbetade med Dennis Raphael, professor i hälsopolitik. Vår nyutkommen publikation Social Determinants of Health: The Canadian Facts (2010) handlar om hälsopolitik i Canada och drar upp riktlinjer om hur man kan förbättra folkhälsan.

Mina intressen rör sig mångsidigt inom de sociala och hälsopolitiska planerna. I nuläget är jag speciellt intresserad av skillnaderna i hälsa mellan olika befolkningsgrupper, marginaliseringen, påverkansarbete i medborgarorganisationer och dialogen mellan politiken och vetenskapen. Jag tror starkt på gränsöverskridande samarbete. Människor med olika bakgrunder kan agera tillsammans. Jag hoppas att den teoretiska kunskapen och praktiska handlingar skulle gå hand i hand i mina projekt.

Till mina hobbyer hör att fotografera, gå på gym och besöka olika slags kulturella evenemang.

juhaphotography.net

Curriculum Vitae (In English, PDF)


Publications in English

The Canadian Facts cover

Social Determinants of Health:
The Canadian Facts (2010)


by Juha Mikkonen & Dennis Raphael
Foreword by Hon. Monique Bégin (Former Minister of National Health & Welfare of Canada)
Published in May 2010. ISBN 9780968348413

"This is a superb document for getting the message out there regarding the politics of health." (Dr. Elizabeth McGibbon) [1]

Available at:
www.thecanadianfacts.org


Other

Mikkonen, J. (2013). The politics of poverty in Finland. Social Alternatives, 32(1), 24-30. [PDF]

Mikkonen, J. (2012). Finnish experiences. In D. Raphael (Ed.), Tackling health inequalities:
Lessons from international experiences (pp. 155-184). Toronto: Canadian Scholars' Press. [PDF]

Autobiographical narratives on poverty experiences. FSD Bulletin. Finnish Social Science Data Archive. Issue 33 (2/2011). [PDF]

Mikkonen, J., & Tynkkynen, L. (2010). Terve amis! Ammattiin opiskelevien terveyden taustatekijät: 50 toimenpide-ehdotusta terveyserojen kaventamiseksi [The social determinants of health among vocational school students in Finland: 50 recommendations to reduce health inequalities]. Helsinki: Association for Healthy Lifestyles. [English abstract]

Inequality kills on a grand scale (Vapaasana, Toronto, Canada. 13.7.2010)

The welfare state reconsidered (Vapaasana, Toronto, Canada. 48/2009)

Kiukas, V. & Mikkonen, J. (2009). The Finnish brewing industry and alcohol education. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 29 (26): 456–461.

Maunu, M. & Mikkonen, J. (2009). Remote politeness, close-range boozing, and targeted education. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 29 (26): 451–455.

Mikkonen, J. (2006). Transaktioanalyysi persoonallisuus- ja vuorovaikutusteoriana. Psykologia 5:328-344. (Transactional Analysis as a theory of personality and communication, Journal of the Finnish Psychological Society vol. 5 2006 pp. 328-344. A peer-reviewed article).  [English abstract]

The myth of self-esteem (essee, 2005)