Tervetuloa kotisivulleni!

Choose language:
Finlang flag UK flag Sweden flag Spain flag

Täältä löydät tietoa minusta ja hankkeistani liittyen yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen. Olen koonnut sivuille ajankohtaisia artikkeleita ja julkaisuja hankkeista, joissa olen ollut mukana. Hankkeet ovat liittyneet muun muassa terveyden edistämiseen, syrjäytymisvaarassa olevien henkilöiden aseman parantamiseen ja kansalaisjärjestötoimintaan Suomessa sekä ulkomailla.

Olen väitellyt terveyspolitiikan ja -hallinnon tohtoriksi (PhD in Health Policy and Management) Yorkin yliopistossa Kanadassa [väitöskirja]. Lisäksi olen opiskellut Helsingin yliopistossa (VTM, sosiaalipsykologi) sekä Toronton yliopistossa.

Kiinnostukseni kohdistuu monipuolisesti sosiaali- ja terveyspoliittiseen kenttään. Kansalaisjärjestöissä olen työskennellyt yli 15 vuoden ajan. Ulkomailla olen työskennellyt muun muassa Maailman terveysjärjestö WHO:n konsulttina Kööpenhaminassa. Olen erityisesti kiinnostunut hyvinvoinnin edistämisestä sekä politiikan ja tieteen välisestä vuoropuhelusta. Uskon vahvasti yhteistyöhön eri aloja edustavien ja erilaisia kokemuksia omaavien toimijoiden kanssa. Toivon pystyväni työni sisällöissä yhdistämään teoreettisen tiedon ja käytännön toiminnan.

Harrastan valokuvausta, kulttuuria ja kuntosalilla käyntiä.

LinkedIn

Curriculum Vitae (In English, PDF)

Muita sivustoja

juhaphotography.net (valokuviani)


Julkaisuja

Väitöskirja / PhD Dissertation
Mikkonen, J. (2018). Intersectoral Action for Health: Challenges, Opportunities, and Future Directions in the WHO European Region. PhD Dissertation. School of Health Policy and Management, Faculty of Health, York University, Canada.


Terveyden tasa-arvon tulevaisuus -kansikuva

Mikkonen, J. (2015). Terveyden tasa-arvon tulevaisuus. Briefing Paper. Helsinki: Demos Helsinki.

[Lataa PDF]

"- - Raportin ydinviesti on moderni: siiloutunut sektoripolitiikka yksin on kyvytön tarjoamaan ratkaisuja yhteiskunnan viheliäisimpiin haasteisiin, joista terveyserojen kasvaminen on yksi räikeimpiä. Siihen vastaaminen vaatii siilo- ja sektorirajoja rikkovaa otetta: terveyttä tehokkaasti edistävät välineet löytyvät eri politiikan sektoreita yhdistelemällä ja synnyttämällä yhteistyötä julkisen sektorin, yritysten, järjestöjen ja kansalaisten välille."


The Canadian Facts cover

Mikkonen, J. (2012). Finnish experiences. In D. Raphael (Ed.), Tackling health inequalities:
Lessons from international experiences (pp. 155-184). Toronto: Canadian Scholars' Press.

[Lataa PDF]

"- - Through a political economy lens, Tackling Health Inequalities considers how societal structures and institutions shape the distribution of economic, political, and social resources that affect health disparities amongst the population. The volume then goes on to examine how governing authorities come to either confront or ignore these health inequalities and the conditions that create them." [Kirjan esittely]


The Canadian Facts cover

Social Determinants of Health:
The Canadian Facts (2010)


by Juha Mikkonen & Dennis Raphael
Foreword by Hon. Monique Bégin (Former Minister of National Health & Welfare of Canada)
Published in May 2010. ISBN 9780968348413

"This is a superb document for getting the message out there regarding the politics of health." (Dr. Elizabeth McGibbon) [1]

The report has been downloaded over 300,000 times from the website:
www.thecanadianfacts.org


Terve amis - cover

Syrjäytyä vai selviytyä? (2012)

Nuorten pienituloisuuden syitä, seurauksia ja arjen selviytymiskeinoja.


Juha Mikkonen
Helsingin Optimistit ry sekä Köyhyyden ja syrjäytymisen vastainen verkosto EAPN-Fin.

Lataa PDF

LisätietojaTerve amis - cover

Terve amis!
Ammattiin opiskelevien terveyden taustatekijät: 50 toimenpide-ehdotusta terveyserojen kaventamiseksi (2010)


Juha Mikkonen & Lotta Tynkkynen
Elämäntapaliitto, Helsinki 2010.
ISBN 978-952-9548-21-7

Lataa PDF

Rikas runo - kansi

Rikas runo - sanoja köyhyydestä (2009)

Juha Mikkonen & Aija Typpö (toim.)
Esipuhe Claes Andersson. Kustannusosakeyhtiö Avain. Hakapaino, Helsinki 2009.
ISBN 978-952-5524-70-3. 169 sivua.

Lisätietoja

 

Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä - kuva
Arkipäivän kokemuksia köyhyydestä (2007)

Meri Larivaara, Anna-Maria Isola &
Juha Mikkonen (toim.)
Esipuhe Ilkka Taipale. Kustannusosakeyhtiö Avain. Otavan Kirjapaino, Keuruu 2007.
ISBN 978-952-5524-49-9. 350 sivua.

Teos on ladattavissa sähköisesti täältä (PDF-versio).

Alkusanat ja sisällys
Kirja on lahjoitettu kaikille Suomen kansanedustajille vuonna 2007.

Lisätietoja: www.koyhyyskirjoitukset.org

2. painos loppuunmyyty.

Kertomus kirjoituskilpailun synnystä (3/2008)Sekalaisia artikkeleita ja lehtijuttuja

Mikkonen, J. (2013). The politics of poverty in Finland. Social Alternatives, 32(1), 24-30. [Lataa PDF]

Mikkonen, J. (2012). Finnish experiences. In D. Raphael (Ed.), Tackling health inequalities: Lessons from international experiences (pp. 155-184). Toronto: Canadian Scholars' Press.
[Lataa PDF] [Kirjan esittely]

Köyhyyskirjoitukset myös runsassatoinen tutkimusaineisto. Haastattelu köyhyyskirjoituksiin liittyneestä hankkeesta ja aineisto tutkimuskäytöstä. Tietoarkisto-lehti. 2/2011. Lokakuu 2011.

Sosiaalinen Eurooppa – Mitä kansalaisjärjestöt tavoittelevat? Alustus Sosiaali- ja terveysturvan keskusliiton seminaarissa "Ajankohtaista EU:ssa" 21.10.2010.

Social and material deprivation among youth in Finland: Causes, consequences, and coping. Sosiaalipolitiikan päivät 21.10.2010, Helsinki. Alustus työryhmässä: Köyhyys, syrjäytyminen ja vähimmäisturva.

Minne menet Kanada? (Katsaus Kanadan poliittiseen tilanteeseen. Artikkeli kirjoitettu yhdessä Johannes Niemeläisen kanssa) Kanava-lehti, s. 14-18, 8/2010.

Inequality kills on a grand scale (Vapaasana, Toronto, Canada. 13.7.2010)

The welfare state reconsidered (Vapaasana, Toronto, Canada. 48/2009)

Kiukas, V. & Mikkonen, J. (2009). The Finnish brewing industry and alcohol education. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 29 (26): 456–461.

Maunu, A. & Mikkonen, J. (2009). Remote politeness, close-range boozing, and targeted education. Nordic Studies on Alcohol and Drugs 29 (26): 451–455.

Kiukas, V. & Mikkonen, J. (2009). Alkoholiteollisuus ja valistus. Yhteiskuntapolitiikka 74(2): 218-221.

Maunu, A. & Mikkonen, J. (2008). Etäkohteliaisuus, lähikänni ja täsmävalistus. Yhteiskuntapolitiikka 73(6):687-689.

Mikkonen, J. (2007). Köyhät ja kipeet (kolumni). Avun maailma 4/2007, SPR:n jäsenlehti.

Mikkonen, J. (2006). Transaktioanalyysi persoonallisuus- ja vuorovaikutusteoriana. Psykologia 5:328-344. (Transactional Analysis as a theory of personality and communication, Journal of the Finnish Psychological Society vol. 5 2006 pp. 328-344. A peer-reviewed article).  [English abstract]

The myth of self-esteem (essee, 2005)

Köyhyys ja sairaus kulkevat usein rinnakkain (Helsingin Sanomat, 18.2.2007)

Mikkonen, J. (2004). Kiihkottomasti huumeista. Yhteiskuntapolitiikka 69(5): 561.

Elämä ja sen tarkoitus (lehtiartikkeli, 2004)

Masennuksen hoito puutteellista (vieraskynä, Helsingin Sanomat 5.5.2003)

Masennus ja serotoniiniselektiiviset lääkkeet (tutkielma, 2000)